Chào mừng bạn đến với thế giới tiếng Anh-loptienganhcotrang

Bạn muốn nâng cao tiếng anh, lấy bằng IELTS hoặc TOEFL? Học ở trung tâm chưa chắc đã là giải pháp tốt bằng việc bạn tìm được cho mình 1 gv giỏi đáng tin cậy, người sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian và đạt hiệu quả cao nhất. Nói nôm na học tiếng anh cũng giống như khi đi chữa bệnh, bạn cần tìm đến 1 bác sĩ giỏi hơn là 1 trung tâm danh tiếng. Đến với loptienganhcotrang, bạn sẽ được chính cô Quỳnh Trang giảng dạy, bằng niềm đam mê, tài liệu cô đã nghiên cứu lâu năm cho học viên Việt Nam sẽ tiết kiệm được cho bạn thời gian, công sức, tiền bạc. Tránh cho bạn tình trạng phải tìm đến những trung tâm PR giỏi nhưng chất lượng chưa đáp ứng được nhu cầu của bạn.
lớp tiếng anh cô Trang đã và đang được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy thông qua các chương trình học ngắn hạn.
Để trở thành học viên của lớp tiếng anh cô Trang, bạn phải trải qua phần thi đánh giá trình độ. Trong quá trình học tập, bạn được chăm sóc chu đáo bởi sĩ số lớp chỉ có từ 5- 10học viên. Các học viên sẽ có ít nhất 02 bài kiểm tra cho từng cấp độ học bao gồm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ bắt buộc. Kết quả kiểm tra đánh giá sát khả năng tiếp thu kiến thức và sự tiến bộ thực sự của học viên.
Sau mỗi bài kiểm tra học viên đều nhận được biểu đồ phân tích (được làm qua phần mềm) qua đó phân tích điểm mạnh điểm yếu của từng cá nhân. Từ đó, cô Trang sẽ thiết kế khóa học sao cho lấp đầy được những chỗ yếu của bạn nhanh nhất và bản thân bạn cũng biết được trình độ, điểm yếu điểm mạnh của mình để có định hướng tốt nhất.
Cuối mỗi khoá học, bạn sẽ nhận được bản thông báo kết quả học tập kèm theo nhận xét của giáo viên trực tiếp giảng dạy. Nếu bạn đạt kết quả kiểm tra cuối kỳ cao nhất khoá, bạn chắc chắn sẽ nhận được 01 học bổng bán phần 50% cho cấp độ học tiếp theo.
Lớp tiếng anh cô Trang là nhịp cầu nối liền tri thức cho những ai muốn được học tiếng Anh trong môi trường giáo dục có tính chuyên nghiệp và chuyên môn cao.

Friday, July 3, 2009

IELTS speaking topics and answer samples

IELTS Speaking: Real Test
1. Describe a museum
1) How often do you visit the museum?
2) Which type of museum is popular in your country?
3) Why do you want to visit the museum?
Follow-up:
² What do you think of the importance of museums in history?
² How do you think of the heritage of a country?
² Compare the museums nowadays and in the pastPart 2 Topic Card


2. Describe your favorite photograph
1) Where was the photo taken?
2) Who took the photo?
3) What can be seen from the photo?
4) Explain why it is the favorite photograph for you.
Follow-up:
² How to take good photo?
² When do people use camera?
² How can the new technology put cinema’s skill advanced?
3. The important historic place
1) What is the place?
2) Where is it located?
3) Why do you think it is important?
Follow-up:
² What do you think of the historic place in the future?
² Will the government increase or decrease the safety guard?
² What are the changes to the local people and economy?
² What is the impact on the historic place by tourists?


4. Describe a party
1) What is the party?
2) Why was the party held?
3) Who attended the party?
4) What did you do for that party?
Follow-up:
² What’s the difference between serious party and friendly party?
² Why are some people late for parties intentionally?
² Why do some people like party while others hate it?
² What would you do if the guests feel bored?
² Will there be more and more people to attend parties?5. Describe a subject taught in your school?
1) Who teaches it?
2) How is it taught?
3) What do you learn from the class?
Follow-up:
² Is there any difference between the traditional and modern educational systems?
² What are the pros and cons of the current educational system in your country?
² Do you think it is necessary to give comment or criticism to teachers?
6. What is the important invention before the age of computer?
1) What is the invention?
2) Why do you think it is very important?
3) What are the advantages and disadvantages of the invention?
Follow-up:
² What is the significant impact of modern inventions on life?
² Which skills do you want to study in the future?
² Do you think it’s necessary to develop modern invention in the countryside?


7. Describe a foreign country you have never been to
1) Where is the country?
2) When will you go there?
3) Why would you like to go there?
Follow-up:
² Say something about the tourism development in China, facility, services and the effect on environment.
² What is the importance of travel and tourism industry?
² What do you think the function of tourist guides?
8. Describe your favourite movie
1) What’s the name of the film?
2) What’s the theme of the film?
3) Why do you like it?
Follow-up:
² Describe a type pf movie you like.
² What’s the difference between Chinese and American movies?
² What do you think of the violent films (Hollywood films)?
² Why movies need computer techniques? Any example of movie using computer techniques
² Which parts of cinema are the most important and how to improve it?


9. Describe a newspaper or magazine
1) What’s your habit for reading?
2) What are the benefits of reading?
3) What's the main difference between newspaper and magazine?
Follow-up:
² What do you think the important qualities for a news reporter?
² What’s the function of a report to the society?
² What kinds of books/newspapers/magazines do Chinese adolescents read?
² With the popularity of Internet, do you think newspapers and magazines will disappear?10. Describe a children’s game (sports not suggested)
1) How is it played?
2) What can you learn from the game?
3) What impact does it bring on your growth?
Follow-up:
² What do you think of the benefits of children’s games?
² Nowadays children have less and less time for game, what do you think about it?
² What do you think the difference between games nowadays and in the past?
² What’s the negative aspect of games?

11. Describe a happy event in your life?
1) When did it happen?
2) Where did it happen?
3) What was it?
Follow-up:
² Tell me how you organize your study time?
² What do you think is important in achieving happiness?
² How do Chinese celebrate some happy events?
² What do the camera and video play in celebrating?

12. Describe a thing which is important to you
1) Who gave it to you?
2) What is the thing?
3) What does the thing mean to you?
Follow-up:
² What are the changes of city between now and past?
² Does money represent happiness and why?
² How do you regard as the things people want to earn?13. Describe one of your neighbours
1) When did you become neighbours?
2) Do you often meet?
3) State whether your neighbour is a good one
Follow-up:
² What is the difference between neighbours and friends?
² Why do people like to watch TV serials in their houses?
² How do you think of the relationship in the city?
² How to improve the neighbourhood?
14. Describe one of the shopping centers you often go to
1) Where is the shopping center?
2) How often do you go to the center?
3) Why do you often go to it and its characteristics?
Follow-up:
² Will smaller shops survive in the current business system?
² What are the characteristics of shopping malls and smaller shops and their difference?
² What is the trend of future shopping centers?
² Talk about Internet shopping

15. Describe your favourite animal
1) What kind of animal is it?
2) Describe it briefly
3) Why do you like the animal?
Follow-up:
² What do you need to do to take care of it?
² What’s the future trend of the animal?
² How do you think of the poaching of some precious animals such as pandas?
16. Describe a historical place
1) What is the place?
2) Where is it located?
3) What is the historical meaning of the place?
Follow-up:
² What do you think of the future trend of historic places?
² Will government strengthen its protection toward historic places?
² What are the changes brought about by the historic place in local economy, people, etc?
² What is the effect of tourists on the place?

17. Advertisement
1) What are the forms of advertisement?
2) What are the functions of advertisement?
3) What is the effect of advertisement to people?
Follow-up:
² Do you feel bored and disgusted about advertisement?
² What do you think are the criteria of assessing a good piece of advertisement?
² What will happen if unauthoritative advertisements prevail in the market?

18. Describe an important letter
1) When did you receive the letter?
2) From whom did you receive the letter?
3) Explain the reasons why it is important
Follow-up:
² What is the significance of handwriting?
² Does your country have handwriting lesson now?
² Compare the handwriting now and past
² With the popularity of computers and Internet, will people lose their ability to write letters?

19. Describe the best present you have received
1) Who sent it to you?
2) When did you receive it?
3) Detailed information about the present
Follow-up:
² Do you think that present giving will play an important role in Chinese daily life? Why?
² Do you think that the brand name is very important for sales?
² In terms of the media, which do you think will play a main role in present giving, television, newspaper or Internet?

20. Describe your holidays
1) Where do you go for the holidays and how long do them last?
2) Who do you go with?
3) Talk about any interesting thins happening during your holidays
Follow-up:
² What do the Chinese people mostly do in their leisure time?
² What's the difference between holidays today and 5 years ago and the reasons for the change?
² Do you think people will spend more time on leisure or working in the future?Suggested questions for stage 1

Warm-up
1. Could you show me your identification card please?2. Could you tell me your full name please?3. What shall I call you?4. Does your name have any special meaning?5. Why do so many people change their names?6. Is your name important to you?Hometown or birth place1. Where do you come from?2. Where do you live?3. Can you tell me something about your hometown?4. Can you tell me some famous landscapes or scenic spots in your hometown?5. Can you tell me some history of your hometown?
Personal background and information
1. Are you a student or do you have a job?2. What do you like most about your study?3. What kind of job do you prefer after graduation?4. What is your major?5. What do you do for living?6. Could you tell me a typical day of yours?7. How do you get your job?8. Are you satisfied with your job?9. What do you like most about your job?10. What kind of job do you prefer in the future?Hobby or inclination
1. What do you usually do in your spare time?2. Do you prefer to stay alone or with your friends?3. What do you usually do on weekends and weekdays?4. What do you usually do when you go out?5. What do you usually do with your friends?6. Do you like reading?7. What kind of books do you like best?8. Do you like English? Why or why not?9. What do you think of the importance of English?10. What are good hobbies and bad hobbies? Why?Future plan
1. Why do you take the IELTS test?2. What are you planning to do in the next five years?3. What are you planning to do in the next ten years?4. What is the first thing you will do when you arrive at the new place?Suggested stage 2 questions most frequently asked in stage 11. TravelingDo you like traveling?Do you like travel alone or with your friends?Have you traveled to other places? Where are they?What do you usually do when you first arrive in a new place?What are the benefits of traveling?Why do so many people like traveling nowadays?2. FriendsDo you have many friends? Are they casual acquaintances or close friends?Do you prefer to stay with your family or with your friends?Do you prefer one or two close friends or many friends?Can you talk about your best friend?How to make friends?What do you usually do with your friends?Is the time you spend with your friends as much as that you spend with your family?3. MusicDo you like music?What are the benefits of listening to music?What kind of music do you like best?Why do you like this kind of music?4. TransportationCan you say something about the transportation in your hometown?What is the common means of transport in your country?Do traffic jams often occur in your hometown or in the city where you live?How to solve the problem?What changes in transportation have taken place in the past several years in your country?5. BuildingCan you tell me an interesting building in your hometown?Can you tell me an interesting building in Guangzhou?Suggested topics in stage 2 & related questions for stage 3Category 1: Describing things (1 test item)1. Describing a piece of equipment you often use at home or at work. You should say,What is it ?What you do with it/ How to use it?How long you have had it?How important it is to you?Discussion:1. What are the impacts of electrical equipment on human’s life in the past ten years?2. What are the differences of the life in the past and at the present?3. What role does technological development play in people’s life?4. How will technology develop in the future?5. Do you have a mobile phone? What are its advantages?6. Why do many foreign countries develop faster than China?7. Why does the China’s West develop faster than China’s East?8. What are the advantages and disadvantages of computer and internet?Category 2: Describing people (3 test items)1. Describe a well-known person. You should say,Who he/she is?What makes him/her famous?Why you admire him/her?Discussion:1. Do you want to become famous?2. How to become a well-known person in China?3. What kind of people can become famous in China?4. What are the advantages and disadvantages of being famous?5. What do you think of the privacy of a well-known person?6. What do you think of the relationship between a well-know person and advertising?7. Would you be influenced by the well-known persons in TV commercials?8. Do you often talk about singers with your friends? What do you often talk about?2. Describing a friend in your school time/ you like most. You should say,Who he/she is?When did you became friends?Why do you like him/her or why do you think that he/she is important to you?How he/she influences you.Discussion:1. What are the differences between adults and children in terms of making friends?2. Can adults make friends with children?3. What do you think are the most important factors when making friends?4. What are the possible factors that cause the break-up of friendship?5. Why is it difficult for adults to make friends?6. What will the friendship become like when getting old?3. Describing a person whom you like to work or study with. You should say,Who is he/she? When did you work/study together?What do you often do together?Why do you like to work with him/her?/ What can you learn from him/her?Why is he/she particular?Discussion:1. Do you like to work alone or with a partner?2. What do you think of teamwork and team spirit?3. What kind of people are good to work with?4. Do you like group work or group learning?8. What is your opinion on efficiency?9. What are the advantages of studying by yourself?10. What do you think of efficiency?Category 3: Describing places (2 test items)1. Describe a restaurant or a cafe. You should say,Where it is?What it looks like?What kind of services is provided?What kind of food you like there/ What kind of food is famous?Why you like it?Discussion:1. Do you like cooking?2. Will you cook for your friends when they visit you?3. Who cooks in a Chinese family?4. What do you think of the advantages and disadvantages of fast food?5. Why is fast food so popular?6. Where would Chinese go when they eat out?7. What changes would take place in terms of Chinese eating habits?8. What food is popular?9. What is the difference between fresh food and canned food?10. What can we do to solve the problem of food shortage?11. What are the advantages and disadvantages of family food?2. Describing an interesting building. You should say,Where it is located.What it looks like.What services are provided?How you like it.Discussion:What role do old buildings and new buildings play in modern society?What changes have taken place in architecture in the past two decades?Do you think it necessary to protect old buildings?Category 4: Describing media and communication (4 test items)1. Describing a kind of book you like. You should say,What kind of books you like most.What they are about.Why you like them most.What effect have books brought on you?Discussion:1. What is the difference between men and women when choosing what to read?2. What kind books do children like? Why do they like reading?3. What is the difference between reading and watching TV?4. What is the relationship between reading and computer?5. What are the advantages of reading books?6. Why do children like pictorials?7. What books are popular in China?2. Describing one of your favorite books. You should say,What kind of books you like.What is your favorite book?What it is about.When did you get it?Why you like it.Discussion:1. Do you like other books?2. What kind of books do Chinese people like?3. What kind of books do Chinese women like?2. What kind of books do Chinese children like?3. What kind of books do you recommend to others?3. Describing a letter. You should say:When you received it.Who sent it to you?What it is about?Whether it is important to you? Why?Discussion:1. What is the difference between letter and e-mail?2. Do you often keep diaries?3. What is the difference between diary and letter?4. What is the difference in the past and at the present as regards communications?5. What is the role of letter 50 years ago and at the present?6. What do you think of the role 50 years later?7. What do you think of creative writing?8. Would post office disappear 50 years later?9. What role does computer play in our society?10. What changes have been brought by the computer? What is professors’ attitude?4. Describing a kind of music. You should say,Whether you like music. Why or why not?What kind of music you like bestWhat role music plays in people’s life.Discussion:1. How long do you listen to music everyday?2. Why is it easier for children to learn playing a musical instrument?3. What are the benefits of learning to play musical instruments?4. Discuss the impact of western music on the world music?Category 5: Describing celebration and leisure time (4 test items)1. Describe a traditional festival in China. You should say,What it is.When is it celebrated?How to celebrate? / what you usually do on that day.What you like and what you don’t like.Discussion:1. What is the concept of holiday in China?2. Why is holiday so important to modern people?3. Do you think it is necessary to observe the traditional customs?4. What changes in terms of spending festivals and holidays have taken place in the past decade?5. What is the difference as regards celebration in different part of the country?2. Describing a perfect trip/ holiday. You should say,Where you would go.When would you go?Whom you would go with.What you are going to do.What you think it perfect.Discussion:1. What is the difference in the past and at the present as regards travelling?2. How would the tourist industry develop in the future?3. What should the government do to attract tourists?4. What should the people do to attract tourists?3. Describing an interesting trip you have taken. You should say,Where you went.When you went there.Whom you went with.What you did there.Why you like it.Discussion:1. What is the difference in the past and at the present as regards traveling?2. How would the tourist industry develop in the future?3. What should the government do to attract tourists?4. What should the people do to attract tourists?4. Describing an interesting hobby. You should say,What it is.When began to do it.How long you spend on it.How often you do it.Why you like it.Discussion:1. Do you think that surfing the Internet, watching TV, listening to music or keeping a pet are interesting hobbies?2. Do you think it will cost too much time to do them?3. Do you like hobbies requiring teamwork?4. Why do people usually do in their spare time?Category 6: Additional test items (4 test items)1. Describe an environmental problem. You should say,What it is?How long it has existed.What effect it has brought to people’s life./ What it happens?What we can do to solve it.Discussion:1. What causes environmental problems?2. What should the government do to protect the environment?3. What should we do to protect the environment?4. What other measures can you think of to protect the environment?5. How should we educate children to protect environment?6. What’s the difference between the old and the young as regards environmental protection?2. Describing a kind of extreme weather. You should say,What it is.When did it happen?Where you were.How you felt at that time.Discussion:1. What should you do in a bad weather?2. Will bad weather mould or change people’s personality?3. What is the relationship between weather and culture?4. The climate has changed these 50 years. Have you noticed the changes?5. What changes do you predict in the following years?6. Are the people interested in gathering the weather information in your place?7. How does weather influence people’s personalities in your country?3. Talking about learning English. You should say,When and where you began studying English.What is the most interesting thing in an English class?What is the most effective way of learning English?What difficulties you have when learning English.What are the advantages of learning English?Discussion:1. What problems do you have when studying English?2. Do you think that English is the most important language in the world?3. Can English take the place of Chinese in China?4. What other languages are taught in China?5. Do you think that age is the most important factor of learning English? Why?6. What difficulties would a foreigner have when he learns your native language?7. What problems would Chinese people have when communicating with foreigners?8. When would be most suitable for children to learn English?9. How will translation and interpretation develop in the future?4. Describing the way of getting news. You should say,Whether you get news everyday.Whether the news is national or international?How you get news (via newspaper, TV, Internet, radio or other people?)How do most Chinese people think about the importance of getting update news everyday.Discussion:1. Do you think the information on the Internet believable or not?2. What is the most effective way of getting news?3. How do reporters gather information?4. What do you think of the importance of privacy?5. How do journalists entertain their customers?6. What role do media play in people’s life?7. How do Chinese people gather information?8. What are the advantages and disadvantages of different media?9. Do you think it necessary to control the news coverage?10. What kind of news do you think should be controlled?5. Describing a skill you want to learn. You should say,What it is.Why you think it is important.How you are going to learn it.What role it will play in you future life.Discussion:1. What do you think of the traditional skills?2. What skill do you think the university has provided for your job?3. What skills can you learn in school?4. What kind of skills have your parents learned?5. What do you think of the role of family for children to learn skills?6. What is the most popular skill that people want to learn?7. What kind of school would you send your children to? Why?8. What are the advantages and disadvantages of school education and family education?

Sample Answer to IELTS Spoken Topics (Version 1)


1. special gift:Describe the best present/gift you have received :i. Who send it? What is the gift? What is it for?ii. When did you receive it?iii. Detail information about the present.Last year , my wife celebrated my birthday at home. She bought a electronicdictionary as birthday gift. I like the electronic dictionary very much. It'sblue and quite small. It fits into my pocket. I remember at that time, my wife said to me :"she decided to immigrate to Canada with me. In future, we must studyvery hard .And she hoped that the electronic dictionary could help me to improve my English." On that day, I was very happy because my wife agreed to immigrate toCanada finally. Also, with the help of the electronic dictionary , I made suchrapid progress that before long I began to write articles in English.1) In China, when will people send the present?Oh, attend the party, such as Wedding Party, Birthday Party. During SpringFestival, people give presents each other, including clothes, books, flowers andfoods.2) Compare the gift which people have received 10 years ago to the presentthat people now are receiving, what's the difference between them?( try to compare the gift you received in your teenage with the giftchildren received now )Oh, I think the gift was monotonic before. For example, I often received anotebook as gift. But now, there are various gifts to choose from. Such asflowers, wine, food, clothes etc.3) Just image the gift in the future children will receive.In the future, I think more and more children will receive intellectualgifts, such as electronic dictionary, notebook computer and so on.4) Just image the gift in the future people will receive.
In the future, oh, in most case, people will give flowers each other. I think flowers will bethe most popular present.2. buildingWhat is the interesting building in your country?What is it located?What is it used for?Explain why you think it is the most interesting?I think the interesting building is the Great Wall. It runs across northChina like a huge dragon. It was used to enemies. Soldiers used to keep watch onthe Great Wall. When the enemy came , fires were lit to warn other soldiers.I think the Great Wall is the most interesting building. Because it is oneof the wonders of the world and it was one of the few man-made objects on earththat could be seen by the astronauts who landed on the moon. Also, the Great Wallhas become a symbol of both China's proud history and its present strength.1) Are there some old buildings in your hometown? Where and Describe it?Wenfeng Tower, built in 1420, is located in the southern of Anyang City.During the Ming and Qing dynasties, people came to the tower to worship the Godof Heaven and pray for a good harvest. Nowadays, it serves as a museum of history. Murals of Wenfeng Tower give visitors a feel for the great artisticachievements of ancient Chinese civilization. In a word, I think the Wenfeng Tower is the most interesting building, and it is the oldest building in my hometown.2) Compare the differences between the constructions in your city with them in20 years ago? Describe the building styles in detail?The traditional buildings are made of the red brick and always have curvedeaves. Thousands of buildings look the same. But now, various buildings withdifferent colors and styles have been going up in my hometown. In addition, roomis equipped with kitchen and bathroom. This is very convenient. 3) What are people's attitudes to old building today and that of our latergeneration? Should we protect them? Why?People, including our later generation, advocate that government should protect old buildings .Because old buildings represent the great artisticachievements of ancient Chinese civilization. 4) What role do you think the old and modern buildings play in the society?Oh, modern buildings are for us to live and work, while old buildings are for us to visit and research.5) Compare the differences between house and apartment? In China, there is a big yard beside house, where we can plant some flowersand trees etc. But house is more expensive. Apartment is convenient and cheap but small.3. friend:Who is your best friend?How did you meet?What do you do with your friend?
Tell me the way you make friends with others and youu think what people should be your friends?My best friend isxxx. We were in the same class for 5 years. At that time, we often gather together to study and play. Now, we work in the same company.Friendship is extremely important to me. It’s like being brothers or sisters, but even more than that. I mean, I would do nearly anything for my friend,and I would expect that he would do the same for me. If he didn't help me when Iwas in need, then I would not consider him a good friend. I have a lot ofdifferent kinds of friends. Some are loud, others are shy. I prefer having a realvariety of friends.1) Do you think it is easy to make friends in China?Yes, of course. Nowadays, transportation and communication are easy andconvenient. We have more opportunities to meet all kinds of people and make friends with them. 2) what do you think the difference between adults and children making friend?The difference is attitude or mindset between adults and children makingfriend. In general, children like to make friend with good students because theycan help each other in studying. But adults make friends with anyone they like. 3) How do children make friend?Children to children.4) What is the most important thing in friendship?
Trust.5) What is the second important thing in friendship?Helping each other.6) What makes friendship break up? MisunderstandingFor example, when I studied in Chongqing University, one day, my roommatelost his watch. He thought I had taken it. At that moment, I was very angry but Isaid nothing, and then I helped him to look for the watch. Finally, we found itin his pocket. My roommate apologized to me. I forgave him his rudeness. So, Ithink trust is the most important thing between friends.4. FestivalThere are many festivals in China, such as Spring Festival, National Day andYuan Xiao Festival etc. The Spring Festival is the biggest festival in China. Isuppose it's somewhat like Christmas is in western countries. Spring Festival isthe only time when all families gather together and stores and business are closedfor several days. During the Spring Festival, we eat delicious food, visitrelatives and friends, and watch TV to welcome the New Year. I also like to try and contact some friends before and see how they’re doing and what they’ re up to.We give each other presents for the New Year. 5.travel:Describe your latest interesting travel in detail.When and where you go?Whom you go with?What things you do?Last year, I went to Shilin with my wife. Shilin, is located about 80kilometers from Kunming. Kunming is the capital city of Yunnan Province .It took us 3 days to get Shilin. Shilin is famous for its large areas of stone forests. All stones in Shilin are vividly shaped, resembling various figures. Some stones look like a monkey, and some stones look like a bird. In a word, the stones are fantastic. In addition, I met a classmate of Chongqing University in Shilin. We talked about the things and persons which we remembered in school. I think that is an interesting trip.1) Describe some interesting things happened during your travel. Can u describe it for me?Ok. I met a classmate of Chongqing University .We talked about the thingsand persons which we remembered in school. I think that is an interesting thing.2) What is your goal to travel and your reason to travel is
I enjoy traveling. It is so interesting to see how other people live, andit is really an amazing way to learn about different cultures.3) Describe the advantage and disadvantage of travel for the countryTourism is a useful source of foreign currency for the country, butsometimes so me visitors destroy cultural heritage.4) Why China can attract people to travel?A 5,000--year cultural heritage attract more people to China.5) Do Chinese people like to travel now?Yes, of course. Since the opening-up, transportation is easy and convenient. Also, we have ample money for the journey.
6) Which festival do people travel in and where do people travel to?We often go to resorts around National Day, such as Forbidden City, Summer Palace, and Temple of Heaven in Beijing.7) Compare the difference about traveling among Chinese people between 100 years ago and now? 100 years ago, transportation was very difficult; few people could travel in China because most of people were very poor. But now, transportation is easy and convenient and we have ample money for the journey.6) natural sceneryWhat is the most beautiful natural scenery you have ever seen? What is the specific point? Where did you see it? Who did you go with?Last year, I went to Shilin with my wife. Shilin, located about 80 kilometers from Kunming. Kunming is the capital city of Yunnan Province. It took us 3 days to get there. Shilin is famous for its large areas of stone forests. All stones in Shilin are vividly shaped, resembling various figures. Some stones look like a monkey, and some stones look like a bird. In a word, the stones are fantastic. Also, there is a lake in Shilin. Surrounded by green mountains and forests, the lake is not destroyed by any pollution. Travelers can row a boat on the lake or stroll on the shores to enjoy its special quiet beauty.(1)What measures does your government take to protect natural scenery?The government establishes protective zones of natural scenery .Educate people to protect natural environment. People who destroy natural scenery will be punished.(2) Do you think it is effective? Yes, of course. Establish protective zones can prevent pollution.(3) What role does tourism play in your country's economy?Tourism is playing a more and more important role in our country's economy. Since the opening up, the number of tourists has increased quickly, and this is a useful source of foreign currency for the country. (159 Also, tourism can accelerate other industry to develop.)(4) What should you pay attention to in travel? Safety, weather, and I think it is necessary to bring some medicine.7. TransportationGive me some opinion on the transportation in your city?
In my opinion, one of the biggest problems of transportation is traffic jams in Anyang city. It has become common to see passengers and drivers having to wait in long lines of buses and cars moving at a snail's pace on the streets during the rush hours. There are several reasons for this problem. First, the number of vehicles is increasing much more rapidly than the building of roads. Second, there seem to be too many private cars and not enough public buses. Third, many people, including drivers, pedestrians and cyclists do not obey traffic rules properly, especially at busy intersections.In my opinion, one of the biggest problems of transportation is traffic jams in Anyang city. In view of the seriousness of this problem, effective measures must be taken before things get worse. On the one hand, the government should invest more money in the building of new roads and the repairing and maintenance of old ones, particularly those in busy areas of the cities. On the other hand, the number of private cars in urban areas should be limited while the number of public buses should be increased. At the same time, it is essential that stricter traffic rules and regulations be issued to strengthen traffic control.
1) Compare the different transportation, such as between plane, train and car.Drive car to travel is convenient because we can set out at any time. But it is too slow and it may spend us much more time. Plane ticket is more expensive. So, I think train is the best transportation for me.2) Can you just image the transportation in the future and describe it for me?In the future, the speed of car, train and plane will be faster. And, the transportation will be easier and convenient.3) Just compare the transportation in the past and now? What transportation do you like and why?Nowadays, we have more choice on the transportation than the past. Such as tube, plane etc, even though in the small city. I like tube, because tube is safety and tube ticket is cheap.

8. meaningful things ( = handcraft )9.music:
What role do you think music plays in our life?Just as other kinds of art, music has become an indispensable part of human culture. It brings us with nutritious spiritual foods, enriches our leisure life .In addition, music can do good to us very much. It can elicit the imagination of us. And, it teaches us how to distinguish beauty from nature. Listening to the music, I am sure you will soon be refreshed from a day's hard work and relax.1) Can you tell me the western music's impact on the world music? Oh, it is a difficult question, the western music is definitely great, and it plays an important role on the world music. Many musical talents and eminent musicians have been trained in western country, such as Beethoven, Mozart and so on.2) Do you think it's necessary to open a music course in high school?Yes, of course. There is usually 1 or 2 hours each week used for teaching music. I think there should be more, such as at least 3 or more.3) What effects will take place u think to let children (students) study an instrument?Music can do good to children (students) very much. It can elicit theimagination of children (students). Also, it teaches them how to distinguish beauty from nature.4) It’s often more easy for children to learn music than adults. Can you tell me why?Oh, that’s because it’s important to have soft fingers and palm to learn a music mechanism, such as guitar. Children have more flexible fingers and they are more likely to find the correct feeling.5) Do u like music or not? Why?I like music. I like singing, especially in front of many people. I often sing for my friends. When they praise me, I feel happy. Also, listening to the music, I am sure you will soon be refreshed from a day's hard work and relax.6) Describe the music you like most and tell me why?I like classic music. It usually has a slow rhythm and a pleasant melody. Listening to the music; I can soon be refreshed from a day's hard work and relax.7) What are the differences in music between China and western countries?Oh, it is a big question; in general, the symphony of western countries islong while most of Chinese music is small piece.10. Clothes:u like what clothes?Clothes aren't only used to keep us warm. It has become a important part ofmodern civilization. Different nations have different styles clothes. Anddifferent styles clothes represent different cultures. All people want their life to be filled with variety, color and comfort by wearing clothes. We will have a good mood when we wear beautiful clothes. I like leisure clothes very much. Because it is not only cheap but also convenient to wear. (In addition, the material of leisure clothes is more environmentally friendly.) But I must wear work clothes when we are working. Otherwise, I will be fined.1)What's the prescript on clothes when you are working? and just theprescript on clothes in school.We must wear work clothes ( a school uniform ) when we are working (inschool). Otherwise, we will be fined..2)the different between the older and younger people on clothes. The older people think a lot of style and material. But the youger peoplewould like to follow the fashion. Personality is the first consideration whenyounger people choose clothes.3)compare the differences between the clothes in ur city with them in 20years ago. In the past, the colors and styles of clothes were very monotonic. Thousands of people look the same .But now, we can wear clothes with different colors and styles .11 Think of a person in your family that is the most similar to you.Who is this person?How is he/she similar to you?What kind of family is yours? Is it of a typical family structure in China?My family is a typical family in China. There are grandparents, parents, abrother, my wife and I in my family.I look just like my father. Medium build ,pointed nose and dense black hair. My father is very kind and easy going. His loveis the most selfless love. I am luck enough because I have a good father. Myfather has been specially thirsty for knowledge as he had only a few years ofschooling himself. He believe that knowledge can change fate. So, my father offer more opportunity for me to study (no matter how poor my family was) To sum up, myfamily is harmony and our life is very happy.1) What do you think are the differences between families in and past andtoday, and what have caused these changes?In the past, there were several children in a family. But now, governmenthas is sued "one--child policy" to limit the size of the family. So, there is onlyone child in a family. Couples will be punished financially if they have morethan one child. This is "one -- child policy ".2)What is your opinion of "one--child policy"?I agree with one--child policy. Because it is difficult to provide enoughfood and education for a large number of people. So, government must control thepopulation. Also, it is the best way that we can find to control population.3)What has your government done to support families?Such as Project Hope . It means that government supports the students inpoor families to continue their schooling and improving their educationconditions.(6/1999 P10) In addition, our government establishs beadhouse to provide services for old people who have more difficulties or no families to take care of them. (3/199 9 P34)12 Describe a teacher who has greatly influenced you in your education. Youshould say:where you met themwhat subject they taughtwhat was special about themand explain why this person influenced you so much.I think my first English teacher has greatly influenced me in my education.I had some trouble in studying English when I studied in middle school. I feltEnglish was very difficult,so I did't like to study it .One day, my Englishteacher spoke to me about the study of foreign languages . He said :" You must do a lotof reading , listening and speaking . Never mind, keep on trying, I believe you are a good student." In the years that followed , I studied hard and made greater progress. My English teacher loved his job and he was knowledgeable in hisfield. I love and respect him.1) compare the differences between education in ur city with them in 20years ago? In the past, many children can't go to school, and educational conditions were very poor. But now, government provide 9 years compulsory education. Each child who is 7 years old must go to school. And government provide much better facilitiesand staff. Also, schoolyards are beautiful than before. 2) compare the differences between university and middle school?We study basic knowledge in the middle school. But the course of universityis practical and special, such as computer and business courses. 3)compare the differences between students now and past . At present , it is difficult for student to find job. So, their pressure is he avier than before.

13 Sports , HobbyDescribe an interest or hobby that you particularly enjoy:1)What this interest or hobby is?2)How long have you been doing it?3)What effect has it brought to your life?What do you think about the balance between the work and the leisure ?I am a big table tennis fan, even though I am not very good at playing table ten nis myself. I love to watch the game on TV. I have played table tennis whenever Iget a chance since I studied in the middle school. Playing table tennis not onlyrefreshes my body and makes me mentally alert ,and ready and eager to engage in the work of the day. In addition, a reasonable amount of exercise prepares the body for a good night's sleep. However, over-indulgence in physical exercise can domore harm than good. Because it will make you too tired to stay awake during thework.1/Is it dangerous for people to spend too much time on hobby?Yes, over-indulgence in physical exercise can do more harm than good. I havenoticed that some of my friends spend too much time on sports make themselvestoo tired to stay awake during the work.2)Do you think hobby is beneficial to social life?Yes, of course.I make many friends during playing table tennis. So, I thinkthat hobby is beneficial the social life.3)Why do people like to watch games?Oh, it is a interesting question. Watching games can enrich our leisurelife. Also, it is very exciting to watch a close game.4)What is advantages and disadvantages for watching games?Watching games can enrich our leisure life. Also, it is very exciting towatch a close game. But over-indulgence in watching games can affect our rest.5) What is the advantages and disadvantages between watching games andplaying games/sports /Watching games can enrich our leisure life. Also, it is very exciting towatch a close game. Take part in sports can build our bodies and keep us healthy.But, over-indulgence in watching games or in physical exercise can affect our rest.6) Do you think which sports demand enough courage ?Oh, I think it is boxing . It is very dangerous and it can do harm to healthof athlete.7) What are the sporting facilities like in your hometown?Anyang City has a lot of modern indoor facilities offering bowling, tabletennis, swimming etc. But , it's too expensive for most Chinese, and you have tobelong to the club in order to use the facilities.( P144 ) 14. ReadingDo you often read newspapers? What's is your reading everyday?( how frequentdo you read? what do you like to read the best , I read newspapers everyday, such as Workers Daily, Henan Daily. I enjoy reading.It is so interesting to see how other people live and it is really anamazing way to learn about different cultures. In addition, reading can do good to us very much. It can elicit the imagination of us . I also like to read the ChinaToday and China Daily. Both of these magazines are in English , and it is a goodway for me to improve my English.1) Do you like to discuss with others when you read books ? Yes, I do . Because it is easy to understand the difficulty of books. 2) How long do you read ? Usually, I read books or newspapers for 1 hour before I go to bed. 3) where do you like to read ?In the library, because there are all kinds of books which I can read.15.HandcraftDecribe a handcraft which is made by yourself Kite flying is popular in China. Kites are often played with around the Qingming Festival in April. I like kites very much and I can make kites myself. Once, I made a kite . It was a beautiful swallow. Firstly , I collected 3 sticks and paper. The paper was adorned with paintings. Secondly , I used 3 sticks to control the paper , one linked to its neck , the other two linked with its wing. And then ,the work was completed . The kite flew lightly in the sky as if the swallowwas greeting the coming of the spring season. (2000/6 )What handcraft are there in China? ?Folk papercuts , lanterns and kites , shadow play etc.16 . Restauranton the test card1) talk about your favorite restaurant.2) why do you like it?Sichuan dish features pungent , spicy and salty flavors and tend to go well withrice. Sichuan Restaurant is the largest restaurant in Anyang City. The restaurant is a beautiful , clean and it's price is cheap. My wife and I often have dinnerin the restaurant on the weekend. Stir--Fried Shredded Beef is one of the restaurant's best dishes. It's made of fresh tenderloin and celery . Condiments includevinegar, rice wine and ginger etc. When finished cooking , the beef is red and the vegetables are green. The dish is very delicious.extension of the card topic1) What is the general ideas about fast food among Chinese people?Although fast food has little nutritional value , but it is a blessing forbusy people .Few people eat fast food all the time-- usually for breakfast and/orlunch--so they can help to balance their diet by eating a sensible evening meal.And I like to eat fast food. 2) what do you think about science in food processing(production)?Scientific processing(production) is important. Because it can keep ushealthy. 3) what is your opinion on food production and the world's population.At present, it's difficult to provide enough food for world's population.So, on the one hand, we should limit population of world. On the other hand, weshould manage to provide enuogh food. 17. Environment protectIs there any pollution in your city?( In Anyang City , pollution is serious. )With the development of modernagriculture and industry, more and more waste is produced. Most of this waste isharmful. It goes into the water , the soil and the air. Especially the air is often made very dirty by factories. In places around big factories , trees andvegetables are often killed by the bad air. Also, when we breathe the air , harm will be done to our health. Fortunately, people are beginning to realize just howserious the whole situation is. Government is taking measures to prevent pollution.1)What has your government done to prevent pollutionThe measures are:(1)First, all new projects are to have lower discharge levels ;(2) Second, all sources of pollution must be identified and monitored. (3)Third, all enterprises should assure a clean and safe work place .18. LearnWhat do you plan to learn in the future?Why do you want to learn it?Where and how will you learn it?I plan to learn computer science in the future. I am very interested in it.There are too many things that I don't know about computers. Also, computersplay an important role in our life and are of great use in every field. I think the whole society will be computerized soon. I need more knowledge in this field tomeet the great demands of the application of computers. If things go well , I 'dlike to further my study in computer science and I want to work on my Master'sdegree in Canada. 1)What's the most important skill nowadays?I think it is computer. Because computers play an important role in our lifeand are of great use in every field.2)Are there any traditional skill in your country? what are they?Yes, such as sewing and weave cloth. I remembered that my grandmother usedto sew clothes herself. But now, few people can do it.3)Do you think it necessary to learn these skills?No, I just don't like to spend much time on sewing. Because we can buy allkinds of clothes in shop.4)Is there any difference between your parents' study and nowadays children?In the past, when our parents studied in school, educational conditions werevery poor. But now, children are lucky enough because government provides muchbetter facilities and staff.5)Do schools teach non-academic courses?Yes, of course ,such as music, physical education, and painting etc.6)Should school responsible for teaching these non-academic courses?Yes, of course. Because school should stress student's moral , intellectualand physical development in a comprehensive way.7)teacherdescribe a teacher you like or dislike8)useful machine for example: you can talk about computer9)national dish

Real interviews

TOPIC 1:Q: Describe the best present/gift you have received Requirement:i. Who send it?ii. When did you receive it?iii. Detail information about the present.A: I have a Japanese friend. His name is Naoki Watanabe.I met him in Guangdong Sanyo company in 1997. We worked together there for 3 months. Last year, he visited me in golden week. He gave me the Walkman which is made in Sony in Japan.I use it for listening to English.It is small and delicate(exquisite ,fine),it is just as same as casette tapes.The color is light purple and it has a very clear voice.He told me that the price of walkman was 10,000 yen.(ten thousand yen,about90 u.s dollars) It helps me a lot for improving my English.I usually take it with me to listen to English after work .Q:In China, when will people send the present?A:In China,firstly,people send gifts on special holidays,such as in Spring festival, we give our parents money,clothes,etc.Or we give our children red bags with some money,It means that we give them a next year's good luck.again,in a friend or relative's wedding,we usually give bride or groom a gift,the wedding gife includes money,craftwork,flower,new clothes and life necessities,also,on someone's birthday,we give him or her a gift,the birthday gift includes birthday card, flower, new clothes ,secondly when close friends will part, they will give some souvenir gifts each other for happy memories of their friendship.Q: Compare the gift which people have received 10 years ago to the presentthat people now are receiving, what's the difference between them?A: Ten years ago, the gifts people received were simpler and cheaper ,but nowadays they are pretty fine by appearance, higher quality, more beautiful packaging I think people will send flowers as gifts, They are beautiful and cool, especially flowers can be used in all aspects both good thing and bad thing.Q: What do you think are the differences between families in and past and today, and what have caused these changes?A:In China, about 20 years ago families were large, $B!! (Bgenerally $B!! (B, $B!! (Beach family had at least 4 or 5 members,but now they are small,especially in big cities,they have one child.In countryside,they have no more than two children.The main reason for this is that we have the family planning policy,which is permitted to have one child.This policy has been executed for about 20 years.Q: What has your government done to support families?A: Our government provide the policy to encourage us to receive aids of money if we are too poorQ: What is the interesting building in you country/city?What is it located?What is used for? Explain why you think it is the most interesting?A:I am from Foshan. In my city, there is an interesting building whose name is Baihua plaza.It is located in the center of my city It has 65 storeies, and is the highest building in my city.It is used for offices on 10th floor and over,It also has shopping mall from the first floor to the 8th floor.We can buy everything, such as foods, clothes, cosmetics, stationery , sports goods, and so on.The most interesting floor is on the 9th floor. It ha s a food street where you can eat various kinds of foods, such as Japanese foods, Thai foods, French foods.I like to visit there on weekends.Q: What do you think are the differences between your grandpa's house and your building.A: My grandpa's house is made of wood and soil. It is not strong.On the other hand ,my house is made of steel and concrete. So it is strong. In addition , his house is small. It is about 30 square meters and mine is large, about 100 square meters.Q:do you enjoy cooking ,why?A:I like cooking. I came to be fond of cooking.I can cook what I like. If I have enough time, I can cook for my family.TOPIC 4:Q: what is your best friend? And how you metA: My best friend is Mr.Sheng. I met him in 1993.He is my colleague.When I came to Foshan for the first time, I had difficulty in looking for my job. He encouraged and supported me.We have a lot common in hobby, such as playing Chinese chess, badmintonTOPIC 2:Q: Think of a person in your family that is the most similar to you.Who is this person?How is he/she similar to you?A: My brother is the most similar to me. He is 5 years older than I, We are the same height. We are one point seven meters and have the same many hobbies, for instance we like to go swimming , playing Chinese chess, and reading.In addition to these, we are very alike. Some of my colleagues get confused who I am . We have a sense of humor and like to make friends.Q: What kind of family is yours? Is it of a typical family structure in China?A: My family is large, I have Dad , Mom, two sisters ,four brothers. Our relations are very strong. We usually help with each other. I am very proud of my family. My brothers, sisters and I has already got married. Everyone has one or two children. I think my family is a typical one.Q: What do you think are the differences between families in and past and today, and what have caused these changes?A:, About 20 years ago they were large in China. Each family had at least 4 or 5 children, but nowadays they are small, especially in big cities. In countrysides they have no more than two children.The main reason for this change is that we have the family planning policy, which allows us to have one child. This policy has been executed for about 20 years.TOPIC 3;Q:What is the interesting building in you country/city?Where is it located?what is used for? Explain why you think it is the most interesting?Q:what do your think the difference between adult and children making friend?A: Children make friends just for playing, if a child can play with another one,they will become good friends,and the friendship between children is more lily-white and na? ve.but adult make friends in many aspects,including play,business partner,colleague,anyone who has common in some aspeects each other.of course,the friendship has some profits for them.Q:tell me the way you make friends with others. and you think what people should be your friends?A:I make friends in many ways, for example introducing my friends to other ones, sometimes with Internet.I believe in the maxim "prosperity makes friends, adversity tries them" I can give my friend help if he needs, but if he did not do the same for me when I need, I will not consider him my friendTOPIC 5: festivalQ: describe the festival in your country:(Chinese New Eve:1.dinner(family gathering);2.special programme on CCTV towelcome the CNY; Chinese New Years Day:1.visiting relatives;2.friends visiting.(all eating/drinking);the rest of the days:1.shopping;2.sightseeing.)A: In China, the spring festival is the most important festival. It is just like a Christmas in the western countries. During the spring festival, we have seven-day holidays. We usually go back to our parents' home and get together. It is the only time that all of the stores are closed. We make delicious food for the gatherings. We usually visit our friends and relatives on Chinese Year's Eve. We watch CCTV special program for the spring festival.TOPIC 6:Q: describe your latest travel in detail. with whom?and the destination,it take u how long to get to the destination.A: Last month I went on a trip to Xi'an with my wife and my daughter.We went there by train .It took about 20 hours from Guangzhou to Xi'an, I admit that Xi'an is my hometown. I have not gone back to see my parents for 4 years, We miss my family very much. After arriving Xi'an, we visited one of the 8th wonders of the world. That is terracotta warriors. My wife and I have visited several times before. I have long wanted to show my daughter the wonder of the world. This is the first time she visited. Unfortunately she did not like them. I thought she was too young to enjoy them.She is only 12 years old.Q:describe the natrual scene.some intersting things happened during ur tavel?can u describe it for me? ur reason to travel is what?A: The terrocotta warriors is the tomb of Qinshihuang emperor about 2000 years ago ,who is the first emperor in China history. In his tomb, there are thousands of terracotta warriors and horses.These terracotta warriors are lifelike(??),also there are lots of ancient weapons such as swords, spears and so on. It is said that the swords are very sharp-edged now.If you visit the museum, you will find how magnificent it is.TOPIC 7:Q:give me some opinion on the transportation in ur city.A: My city is Foshan. Here the public transportation are mainly buses and trains. There are no planes.People own motorcycles and bikes for transportations . Motorcycles are very popular and convenient. More and more people have private cars. Because of the preverances of those, environmental pollution is a very serious problem here. We should develop the public transportations and restrict private motorcycles and cars. By doing so, the environment can be proctected a bit.Q: compare the different transportation,such as between plane,train,car.A: Generally speaking, planes are the safest traffic transportation.It is very fast, but the flight tickets are very expensive in China. If you have a long distance trip more than 800 kilometers ,we should take planes . Trains are much cheaper than planes. If your destination is located near the train station and within 300 kilometers, you should take trains. They are more comfortable than planes.(??) of course,you take a plane or a train,you must catch plane or train by plane or train timetable.so the most convenient tool is car,you can travel anytime and anywhere you like.Q:can u just image the transportation in the future and describe it for me?A: The transportations in the future will be much more useful , safer and (??)Maybe it runs on land,on water and on airQ:just compare the transportation in the past and now. u like what transportation and why.A:In China, long long time ago ,people used horse, cows, on foot. Then it has changed into bikes trains, Now we can travel by plane, train, bus, car, motorcycle. I personally like motorcycles, because they are very convenient.TOPIC 8:Q:describe the role music play in our life.A:I think music plays the important role of our life. It makes our life brighter. When we are happy, we want to listen to music for pleasure. When we are blue, we can be encouraged by listening to music. It helps us to forget the sad things. It makes us feel comfortable.Q:what effects will take place u think to let children study an instrument?A;I think some children like music and they are interested in learning instruments such as piano, violin, dulcimer, electronic organ and so on. If they have music talents, they can become musicians .But some children hate to learn music instruments. If they are forced to learn by parents, they will not be able to learn music and other subjects such as English, mathematics, Chinese.Q:u like music or not?why?u think music play what role in ur life?A: I like music so so.When I was young, I did not learn any musical instruments, I liked reading books listening to music after work.Q:describe the music u like most and tell me why?A:I like some Chinese classic music, and western symphony such as Spanish corrida music. I like rhythmical and strong music.TOPIC 9:Q: u like what clothes?A:I like the clothes which are comfortable for me to wear. I especially like sweat shirts, T-shirts and jeansQ:the prescript on clothes when u r working?A: Because I work for new high technology company ,all the male colleagues wears western-style clothes. They includes ties, white shirts, black suits, and black shoes. but female colleagues wears black skirts. The main reason for this is to establish a gooa enterprise image.Q:and just the prescript on clothes in school.A: In China school clothes are blue trousers, white shirts.There is a picture or name of the schools.Q:the different between the older and younger people on clothes.A: Generally speaking, young people like to wear fashionable clothes. but older people like to wear traditional ones.TOPIC 10:describe a meaningful thing made by yourself.A:TOPIC 11:The most beautiful natural scenery you have ever seen. where did you see it?who did you go with.A: Last year I went to the seaside for a trip with my wife and daughter.The scenery there was very beautiful. It is the most natural scenery I have ever seen.The ocean was blue. There are a lot of seagulls flying over the sea. And the sand beach was clean. There were no pollution there. A large number of people go enjoy swimming, sun bathing. playing with children.Topic 12Q: nameA: My full name is xxx. My family name is x and my given name is xx. Most of my friends call me "old li"(I have heard that "old " means "useless person" in western countries???)Q: workA:I am a computer engineer. My job is to analyze computer system and to develop soft wares such as OA system (office automatization),industry control and enterprise management and so on,Q: work plan in the futureA: My work plan is to finish my task assigned to my boss and to improve my knowledge constantly. Computer technology is developing so fast.Q: how frequent do you read?A: In my spare time I like reading including history, newspaper, of course my computer books.Q: what do you like to read the best?A:I like to read computer books the best. because they are interesting and they are very important for my improvement of my job skills.Q: where do you like to read?A:Sometimes I enjoy reading at home, sometimes in our city library where there are a lot of new books.Q: talk about your favorite restaurant. why do you like it?A: There is a food street near my home. It has various kinds of foods such as Japanese, Italian and domestic foods from other regeional ones for example sichuan spicy food. shanxi food. On the food street, not only can we taste foreign foods and other regional foods but also eat my hometown foods, especially the noodles in my hometown, The foods are very cheap and clean. So I like them very muchextension of the card topicQ: your opinions on fast foodA: In my opinion, fast food is not healthy so it is not suitable for us to eat so frequently, but fast food is convenient and it can save our time and money. Some foreign fast foods such as Mcdonald's and KFC are very attractive for children because they have the different taste from Chinese ones.(??) the environment is very clean and beautiful.sometimes (??) they send our children toys as presents.Q: general ideas about fast food among Chinese.A:Chinese fast food,sometimes,is dirty ???Q: what do you think about science in food processing/production.A:I am not an expert for nutrition. I think the science in food process would not destroy the nutrition factor and not add any harmful ingredients such as additive, coloring matter and at the same time, itis conducive to protect our environment.Q: what is your opinion on food production and the world's population.A: The population is over 6 billion all over the world. There will not enough food for people to eat. So we should save the food and should not waste any food.Topic 13Section 1:Q:What's you full name?A:My first name is x,my given name is xx, but most of people call me li gong, lt means li engineer.Q:Do you work or still a student?A:I am a engineer in a high technology company.Q:Do you like your current job?A:I like my job, because I find it very interesting. I have achieved my goals many times in my job, for example publishing some articles, finishing some complicated projects.Q:How much languages can you speak?A: I can speak Mandarin ,Cantonese, English and a few Japanese.Q:What do you think Foreign language to people?A:I think foreign languages are important to us, especially in the age of hi-tech info and globalization, If we can understand foreign languages, it is easy to communicate with foreigners.Q:Future's plan?A: My plan is to improve my English first, and then to find another better job. I hope to get a wonderful achievement in the field of my study.Section 2:Q:Building: where/what use for/why interesting?A:I am from Foshan. In my city there is a interesting building which iscalled the Baihua plaza. This building is located in the center of my city. It has 65 stories. It is the highest building in my city. It is used for offices from over the 10th floor. It is also used as a shopping mall from the first floor to the 8th floor. We can buy everything we need , such as foods, clothes cosmetics, stationery, sports goods . The most interesting floor is on 9th floor. It is a food street where we can taste not only foreign foods and other province foods but also we can eat my hometown foods .especially the noodle of my hometown, The price of the dishes are very low and there are no problems as for hygiene so I like them very much.. I like to visit the food street on weekends.Section 3:Q:Are there some old buildings in your hometown?A: My hometown is Xi'an .It is an ancient city. There are many old buildings there, such as temples ,ancient city walls, towers.Q:Where and Describe it.A: The bell tower was built in about 500 years ago. Its height is about 20 meters. There is a great bell in the tower, It maybe tell their life period.Q:What people's attitudes to old building today?A:I think the old buildings have a lot of attractions to us. And at the same time there are some research values for ancient architectural technology.Q:Should we protect them? Why?A: We should protect them. (??)first they can bring tour income for our country,second they are of research value.finally they are the culture inheritance from our ancestors(??)Q:What role do you think the old and modern buildings play in the society.A: The old buildings symbolize the ancient culture and civilization but modren buildings express modern cultures and civilization. (??)They are supplements each other(??).Topic 14What's your full name?Do you work or study now?Tell me something about your job.Do you plan to change your job?What's your future plan?Q:Tell me something about the accommodation you live in, either here or inyourhometownA: I live in an apartment. We have two bedrooms, one living room, one kitchen and of course one restroom . The size of my apartment is about 100square meters.Q:What's the advantage and the disadvantage of your accommodation?A: The advantage is that my accommodation has sufficient sunlight from the windows, and a good ventilation system. And the disadvantage is that there are some noise because it is near the centre of the city.Q:What's the weather like in your hometown? Which season do you like most?A: In my hometown, it is extremely cold in winter. The temperature is about minus 15 degrees. Normally there are some storm snow but in summer it is fairly hot.The temperature is about 33 degrees. In spring and autumn, it is very nice. I like autumn the best because the weather is crispy and we can eat delicious fruits such as watermelons, apples, oranges.part2:Describe one sport that you like to play or watch most.1. How do you begin to like it?2. Why you like it?3. How often do you play or watch it?4. And explain why you prefer this sport to other sports?A1: I like to go swimming the best, In my hometown there is a large pond. When I was a child, I began to learn how to swim in the pond. So I can swim very well, I like swimming very much. We can exercises every parts of our body by swimming. It can especially extend our vital capacities. In my high school days I got a swimming champion. I had much confidence of swimming by getting this prize. In addition swimming is an individual sport. I can swim anytime if the public swimming pool is open. But as for other sports such as football, basketball are team sports, if I want to play those ,I must organize several people. Many people are very busy, it is very difficult for me to organize them.This is the main reason why I like swimming rather than other sports. I usually swim with my daughter in our city public swimming pool on every weekend.A2: I like to watch NBA game. When I was in high school. I began to watch NBA.It is wonderful and all the players have comprehensive skills. It is usually blood-and-thunder. Sometimes in the last one second maybe a team defeats the another team and win the game instead of losing. I am sure you agree watching such games is really enjoyable.If there is a NBA game on TV, I can surely catch the game. No matter how late it isNBA players win the game by skills and cooperate privacy. We know each player is professional and has special skill.A3:I like to play badminton. I began to play it about 20 years ago. In those days I was in high school, I usually played it with my classmates after school. I also played it at university. I play it with my daughter and my wife on weekends.part3:Q:What's the difference between watching sports on TV and in the stadium?A: Watching them in the stadium is more exciting than doing on TV. The more exciting atmosphere comes from the players and the audience. Especially the audience always get very excited by a wonderful goal but watching games on TV at home is less exciting. This is why some of my friends like to watch the football games at midnight. They usually get sleepy before the game finish.Q:Why people like to watch sports on TV?A:I think watching sports on TV does not cost a lot of money. We do not need to buy any entrance tickets. Sometimes it is impossible for us to watch the game. (??) At the spot some games hold in another place,such as in foreign countries.(??) Watching sports on TV is safer than doing at the stadium because after the football games sometimes there are some riots among the fans on the street.Q:What do you think the importance of playing sports?A: I think it is very important for us to play sports ,in the age of hi-tech information ,a lot of people have stress even after work, so playing sports can relax us physically and mentally.Q:If someone don't like sport, how do you push him or her?A: I can tell them the importance of sports , then I ask them to take part in the sports activities. I can teach them its skills. I think they will gradually be interested.Q:Do you think playing too many sports is harmful? Why?A:I think so. Everything has the limit including our bodies, too.(??Many sports will break the limit,we will feel uncomfortable,so our bodies will be harmful,(??)Q:disadvantage and advantage of watching and playing sports $B!# (B)A: Playing sports can exercise our body. If we win the game, we will be happy but playing sport too much makes us tired.(??) Watching sports is comfortable but they have little happiness when gamewin(??),and watching sports cannot exercise our bodies.Topic 15Part I$B!W%"!#!V (B what's your name$B!W%$!#!V (B Where are you come from?$B!W%&!#!V (B Can you describe your home town?$B!W%(!#!V (B Compare ShenZhen with your hometown , why did you decide to livein shenzhen?A:My hometown is in countryside. Shenzhen is a modern city. The countryside isa quiet place. There are more modern entertainment and educationalfacilities and rich and colorful night lives in big cities , so in China most peoplelike city lives.Part IIQ:Introduce your hobby,why do you like it ?A:I like to play chinese chess with my friends, although what I win is more than what I lose, but I like it very much because Chinese chess is a mind game and playing this game can improve our intelligence.Q:What do you think about the balance between the work and the leisure.A:I think when we are working we must do our best. We should enjoy our leisure time after work. No matter how busy we are ,we should find some time to entertain ourselves.leisurePart IIIQ: Introduce the eaten habit of the Chinese peopleA:I think in the north China people like to eat the food made of wheat, such as mantou, noodle. On the other hand people in south China they like rice. In some provinces like Sichuan, Hunan ,they like spicy foods. In addition, people in north like to drink wine. People in south like to drink beer. I think these eating habits may be different because of the differences of weather.Q:Tell what shall you do in the futureA; I plan to make much money by my ability and wisdom. Then I am to travel around the world with my wife and my daughter. All of us like to travel. We have travelled many sightseeing spots around my country. I also plan to write a book about my travel memories.Topic 16Section 1: What's ur full name?Do you work now? or still a student?Do you like your current job?Future plan.Describe your accommodation, and its advantages and disadvantages.Do you like cooking? Why?Section 2: What do you plan to learn in the future?Why do you want to learn it?Where and how will you learn it?A:I will continue to learn the computer technology. I can learn the latest technology.His specialty is computer science, I like it at the same time, I make a living for computer technology.I will learn it at my work time or my spare time at my office, at library, or at home.Section 3:Q:What's the most important skill nowadays?A:In the age of hi-tech info, I think the most important skill is IT. If someone has a great skill in IT nowadays I think it is very easy for him to find a job with a high salary.Q:Are there any traditional skill in your country? what are they?A:the traditional skills include sculptor (who know how to sculpture),sewer (who know how to make clothes), chef (who know how to cook food),carpenter or architect (who know how to build house) and so on.Q:Do you think it necessary to learn these skills?A:Yes,these skills are important parts of traditional culture. We need all kind of skills for our life.Section 4:Q:Is there any difference between your parents' study and nowadays children?A: In the age of my father childhood, children hardly had opportunities to learn at school, They learned Chinese and mathematics in a small classroom. Sometime there were 3 to 4 children in the classroom. Of course the number of the teachers were very small. But nowadays in China almost all the children have chances to go to school. There are 30 to 40 students in each classroom. There are more qualified teachers.Q:Do schools teach non-academic courses?A:Yes, Schools teach the students a lot of practical courses, such as how to operate computers, do business and communicate with others.Q:Should school responsible for teaching these non- academic courses?A:I think so, schools are responsible for teaching these non- academic courses for the purpose that their students could find a good job after graduation. If they cannot get a good job due to their lack of non-academic course, their schools are not responsible for their students.topic 17Q:tell me something about you hometownA:My hometown is Xi'an,which is in the northwestern of China. It is famous for its sites ,especially for the terra cotta warriors, which is the one of the eight wonders of world. The weather is extremely cold in winter. The temperature is about minus 20 degrees, and in summer the weather is fairly hot, The temperature is about 40 degrees. Of course, spring and autumn are comfortable.Q:the adventages and disadvantages living in your hometownA:I think the adventage living in my hometown are as follows; Firstly the prices of all food and vegetables are much lower. Secondly people are very kind.The disadvantage is that the weather is extremely cold in winter and fairly hot in summer.Q:,compare the clothes wearing in the work days and weekendA: We wear western style clothes on duty, and on weekends. We like to wear T-shirts, jeans, sweaters. These clothes are more comfortable to wear.Q:can you tell me something about the clothes which students wearA: Students at school usually wear school uniform,which are white shirt and blue pants,there is a pattern of the school badge on the clothes.cardtell me a family memeber who is similare to you1,who is them2,what does she or he looks like3,why do you think you are similarnextQ:can you tell me the old structure about your grandparents timeA: There were a lot of members of family, such as dad .mom, about 3 sisters,5 brothers, at the same time, they had a lot of uncles and aunts. Namely they had a large family.Q:can you tell the structure of chinese family changed for yourgrandparents' timeA: Now we have a small family, There is only one child,( son or daughter) in Chinese cities ,but in country sides each family has no more than 2 children., we have the family planning policy. The increase of the population has caused a lot of problems, such as education problems, environment, pollution .topic 18Q:The most beautiful natural scenery you have ever seen $B!W%= (BA:Last year, I had a business trip to Shandong province,I went to a beach ,where I think is the most beautiful natural scenery, The ocean is very blue. The sand on the beach is pretty clean. There is no pollution.Q:how should we protect these natural scenery $B!W%= (BA: We should legislate laws to protect these scenery. In addition we should notice the consciousness of environment.Q:what measures has the government taken to protect these naturalscenery $B!W%= (BA:I think the government have legislated a lot of laws to protect the naturalscenery. and give some education for environment protectionQ:what effect do you think have they done?A: After government taking some measures ,our environment will have a great improvement.Topic 19Q;what do you do?A:I am a computer engineer. I work for a hi-tech company.Q:do you like your job,why?A:yes I do,my job have bring me a lot of fun.???Q:what's your hobby?CardWhat's your favorite sport,why,when did you begin?what merit does it have?What do you think the balanceboth work and leisure?topic 20Q: where is your home town?A:: My home town is &&&.Q:what's advantage and disavantages of your home town?A: advantage is that it's that its economy is &&&&, disavantage is air pollution. and if you go on street wearing a white shirt,when you reach the destination, you can find your collar darkQ:let's talk about the western music. Can you tell me the western music'simpact on theworld music?A:The western music is definitely great. Often the symphony is long while most of china's music is in small pieces. Western music and Chinese ones are totally different. They are actually a great merit to human merit.Q: why they are a great merit?A: because they are ???.......Q: do you think it's necessary to open a music course in high school?A: Of course. There are usually one or two hours each week used for teaching music.I think there should be more, such as at least three or more.Q: why?A: Because music can do good for students . It can elicit the imagination of the children. It can teach them how to distinct beauty from nature.Q; It's often much easier for children to learn music than adults. Can you tell why?A: That's because it's important to have soft fingers and palms to learn music mechanisms, such as guitar. Children have more flexible fingers and are more likely to find correct feelings.Q: ok.ok. do you like music?a: Yes. I like singing, especiallly in front of many people. I often sing for my friends. when they praise me , i feel happy.topic 21Q: nameQ: workQ: work plan in the futureQ: how frequent do you read?A: Sometimes.Q: what do you like to read the best?A:I like to read caricature the best. It is very funnyQ: where do you like to read?A: Sometime I read at the library or at the bookstore. Most of the bookstores are open,we can read books without buying them.on the test cardQ: talk about your favorite restaurant.Q: why do you like it?extension of the card topicQ:your opinions on fast food.Q:general ideas about fast food among Chinese.Q: what do you think about science in food processing/production.Q: what is your opinion on food production and the world's population.Topic22Q: your favorite transport and the tool of travelA: If the trip is not long, I like to use my motorcycle, If trip is long, Ilike to take buses, coach trains or planes.Q:Now many people buy car, who buy and the benefit of using a car,A: Normally, if a car is important or necessary to his work or to his hobby and he has enough money to buy and maintain a car,I think he will buy a car.,Q:and imagine the transport in the future.A: Transportation in the future is much safer and faster. And more environmentallyTopic 24:STAGE 1 $B!W%3 (BQ:What do you do?A:I am a computer engineer,I work for a hi-tech company.Q:work duty?A:I am in charge of developing softwares.Q:do you like your job $B!W%= (BA: Yes. I do. If I finish a software,I will feel happy.Q:if your are asked to change your job, what will you do $B!W%= (BA:I will become a doctor ,and I hope to research new medicine for patients and save the patients who are suffering from cancer and AIDS,Ithink this is the most important things.Q:what do you do at the weekend $B!W%= (BA: If I have money, I like to go shopping, If I have not enough money I like to look at the show windows, sometimes I like to play with my wife and my daughter.in the parkQ:what do you like to play $B!W%= (BA:sometime I like to play card with my friends,STAGE 2 $B!W%3 (BTopic :interesting trip ,When/where/what/whySTAGE 3:Q:do chinese like to travel?why?A:I think everyone likes to travel in China, but about 20 years ago, Chinese people have little money to travel ,with the open policy more and more Chinese people like to travel, because they have more time and money for travel.Q:what are the defferences the chinese tour between now and 100 yearsA:I think the most big difference is transportation tools, Now there are planes, trains,coaches ,buses and motocycles for travel ,but 100 years ago they used animals or travel,such as horse on land, camel in desert.Q:what holiday do chinese like to tour,and where?A:generally speaking,chinese people like to travel in the national days the spring festival,and international labour day,because in these holidays,we have a long holidays about 7 days.most people make use of these holiday to travel sceneries such as famous mountains,museums,and galleries.Q:what is aim of gengral tourA:to know outside world.and to enjoy their lifetopic 25;Q;what does the advertisement effect on sports?A:well,we can see a lot of advertisements in sports stadium,I think,the more advertisements in the sports,the the more successfully the sports games hold,because the sport oragniser will get more money from advertisements and then do their best .

No comments:

Search This Blog